બુધવાર, 25 માર્ચ, 2015

સોમવાર, 23 માર્ચ, 2015

ધોરણ 10 પછી શું ????????

વિદ્યાર્થી ભાઈ-બહેનો

        આજ રોજ ગુજરાતમાં માર્ચ - 2015 ની SSC ની પરીક્ષાઓ પૂર્ણ થઈ અને વિદ્યાર્થીઑ વેકેશનના મૂડમાં છે ત્યારે આપણે વેકેશનનો સદુપયોગ કેવી રીતે કરવો તે ન ભૂલવું જોઈએ.
        આપણે જાણીએ છીએ કે SSC નું પરિણામ અંદાજિત મે માસના અંતમાં અથવા જૂન માસના પ્રથમ સપ્તાહ સુધીમાં આવે છે. ગણતરી મુજબ આપણે 70 દિવસ જેટલો સમય વેકેશનનો મળી રહે છે.
આ સમયમાં  હળવાસમાં રમત ગમતમાં અન્ય પ્રવૃતિઓની સાથે આપણે ભવિષ્યના આયોજન પણ કરતાં રહેવું જોઈએ.
        ધોરણ 10 પછી આપણે આપની કારકિર્દી કરી તરાગ લઈ જવા માંગીએ છીએ. જેમકે કેટલાક વિદ્યાર્થીઓએ વિજ્ઞાન પ્રવાહમાં, કેટલાક સામાન્ય પ્રવાહમાં, કેટલાક ડિપ્લોમા એન્જીનિયરીંગ,જવા માંગતા હશે આ સમય દરમ્યાન આપણે આપનું આયોજન સચોટ પૂર્વક કરી રાખવું જોઈએ જેથી પરિણામ આવે કે તરત આપણે આગળની કાર્યવાહી માટે તૈયાર હોઈએ.


          
  

શુક્રવાર, 12 ડિસેમ્બર, 2014

Public Holidays in 2015DayDateHolidayComments
WednesdayJanuary 14PongalAlso known as Makar Sankranti, Lohri, Bihu, Hadaga, Poki
MondayJanuary 26Republic Day Commemorates the establishment of the Constitution of India
TuesdayFebruary 17Maha Shivratri Celebrated on the 13th night/14th day in the Krishna Paksha
FridayMarch 06Holi
ThursdayApril 02Mahavir Jayanti The most important religious holiday in Jainism
TuesdayApril 14Dr Ambedkar JayantiBirthday of Bhimrao Ramji Ambedekar
SaturdayJuly 18Idul Fitr All states except Goa, Jharkhand and Uttar Pradesh
SaturdayAugust 15Independence Day
SaturdayAugust 29Raksha BandhanGujarat, Rajasthan, Uttarakhand, Uttar Pradesh only.
SaturdaySeptember 05JanmashtamiRestricted Holiday. Celebrates the birth of Lord Shri Krishna
ThursdaySeptember 17Ganesh ChaturthiVarasiddhi Vinayaka Vrata
ThursdaySeptember 24Idul JuhaBakrid. Except Delhi, Maharashtra, Tamil Nadu.
FridayOctober 02Mahatma Gandhi Birthday Gandhi Jayanti
ThursdayOctober 22DussehraVijaya Dashami. Except Kerala
SaturdayOctober 24Muharram (10th Day)Day of Ashurah
TuesdayNovember 10DeewaliDeepawali. Except Delhi, Maharashtra, Telangana, West Bengal.
WednesdayNovember 25Guru Nanak Birthday The Birthday of Guru Nanak Sahib, the founder of Sikhism, falls on full moon day of the month Kartik
FridayDecember 25Christmas Day

Please Confirm Holidays with Govt. Gadzet

નોબલ પુરસ્કાર વિજેતા શ્રી કૈલાશ સત્યાર્થીએ આપેલ વકતવ્ય

Nobel Lecture

Let Us Globalise Compassion, and Set Our Children Free
 
(My dear children of the world…)
Your Majesties, Your Royal Highnesses, Excellencies, distinguished members of the Norwegian Nobel Committee, dear brother Tom Harkin, brothers and sisters, a and my dear daughter Malala.
From this podium of peace and humanity, I am deeply honoured to recite a mantra from the ancient texts of wisdom, Vedas.
This mantra carries a prayer, an aspiration and a resolve that has the potential to liberate humanity from all man-made crises.
Let's walk together. In the pursuit of global progress, not a single person should be left out or left behind in any corner of the world, from East to West, from South to North.
Let's speak together, let our minds come together! Learning from the experiences of our ancestors, let us together create knowledge for all that benefits all.
I bow to my late parents, to my motherland India, and to the mother earth.
With a warm heart I recall how thousands of times, I have been liberated, each time I have freed a child from slavery. In the first smile of freedom on their beautiful faces, I see the Gods smiling. 
I give the biggest credit of this honour to my movement's Kaalu Kumar, Dhoom Das and Adarsh Kishore from India and Iqbal Masih from Pakistan who made the supreme sacrifice for protecting the freedom and dignity of children. I humbly accept this award on behalf of all such martyrs, my fellow activists across the world and my countrymen.
My journey from the great land of Lord Buddha, Guru Nanak and Mahatma Gandhi; India to Norway is a connect between the two centres of global peace and brotherhood, ancient and modern.
Friends, the Nobel Committee generously invited me to deliver a "lecture.” Respectfully, I am unable to do that.
I represent here the sound of silence. The cry of innocence. And, the face of invisibility. I have come here to share the voices and dreams of our children, our children, because they are all our children.
I have looked into their frightened and exhausted eyes. And I have heard their urgent questions:
Twenty years ago, in the foothills of the Himalayas, I met a small, skinny boy. He asked me: "Is the world so poor that it cannot give me a toy and a book, instead of forcing me to take a tool or gun?”
I met with a Sudanese child-soldier who was kidnapped by an extremist militia. As his first training, he was forced to kill his friends and family. He asked me: "What is my fault?”
Twelve years ago, a child-mother from the streets of Colombia – trafficked, raped, enslaved – asked me this: "I have never had a dream. Can my child have one?”
There is no greater violence than to deny the dreams of our children.
The single aim of my life is that every child is:
free to be a child,
free to grow and develop,
free to eat, sleep, see daylight,
free to laugh and cry,
free to play,
free to learn, free to go to school, and above all,
free to dream.
All the great religions tell us to care for children. Jesus said: "Let the children come to me; do not hinder them, for the kingdom of God belongs to them.” The Holy Quran says: "Kill not your children because of poverty.”
I refuse to accept that all the temples and mosques and churches and prayer houses have no place for the dreams of our children.
I refuse to accept that the world is so poor, when just one week of global spending on armies is enough to bring all of our children into classrooms.
I refuse to accept that all the laws and constitutions, and the judges and the police are not able to protect our children.
I refuse to accept that the shackles of slavery can ever be stronger than the quest for freedom.
I REFUSE TO ACCEPT.
I am privileged to work with many courageous souls who also refuse to accept. We have never given up against any threat and attack, and we will never. Undoubtedly, progress has been made in the last couple of decades. The number of out of school children has been halved. Child mortality and malnutrition has been reduced, and millions of child deaths have been prevented. The number of child labourers in the world has been reduced by a third. Make no mistake, great challenges still remain.
Friends, the biggest crisis knocking on the doors of humanity today is intolerance.
We have utterly failed in imparting an education to our children. An education that gives the meaning and objective of life and a secure future. An education that builds a sense of global citizenship among the young people. I am afraid that the day is not far when the cumulative result of this failure will culminate in unprecedented violence that will be suicidal for humankind.
Yet, young people like Malala, are rising up everywhere and choosing peace over violence, tolerance over extremism, and courage over fear.
Solutions are not found only in the deliberations in conferences and prescriptions from a distance. They lie in small groups and local organisations and individuals, who confront the problem every day, even if they remain unrecognised and unknown to the world
Eighteen years ago, millions of my brothers and sisters in 103 countries marched across 80,000 kilometres. And, a new international law against child labour was born. We have done this.
You may ask: what can one person do? Let me tell you a story I remember from my childhood: A terrible fire had broken out in the forest. All the animals were running away, including the lion, king of the forest. Suddenly, the lion saw a tiny bird rushing towards the fire. He asked the bird, "what are you doing?” To the lion's surprise, the bird replied "I am on my way to extinguish the fire.” He laughed and said, "how can you kill the fire with just one drop of water, in your beak?” The bird was adamant, and said, "But I am doing my bit.”
You and I live in the age of rapid globalisation. We are connected through high-speed Internet. We exchange goods and services in a single global market. Each day, thousands of flights connect us to every corner of the globe.
But there is one serious disconnect. It is the lack of compassion. Let us inculcate and transform the individuals' compassion into a global movement. Let us globalise compassion. Not passive compassion, but transformative compassion that leads to justice, equality, and freedom.
Mahatma Gandhi said, "If we are to teach real peace in this world... we shall have to begin with the children.” I humbly add, let us unite the world through the compassion for our children.
Whose children are they who stitch footballs, yet have never played with one? They are our children. Whose children are they who mine stones and minerals? They are our children. Whose children are they who harvest cocoa, yet do not know the taste of a chocolate? They are all our children.
Devli was born into intergenerational debt and bonded labour in India. Sitting in my car immediately after her rescue the eight-year-old girl asked: Why did you not come earlier? Her angry question still shakes me – and has the power to shake the world. Her question is for all of us. Why did we not come earlier? What are we waiting for? How many more Devlis will we allow to go without rescue? How many more girls will be abducted, confined and abused? Children, like Devli across the world are questioning our inaction and watching our actions.
We need collective actions with a sense of urgency. Every single minute matters, every single child matters, every single childhood matters.
I challenge the passivity and pessimism surrounding our children. I challenge this culture of silence, this culture of neutrality.
I, therefore, call upon all the governments, intergovernmental agencies, businesses, faith leaders, the civil society, and each one of us, to put an end to all forms of violence against children. Slavery, trafficking, child marriages, child labour, sexual abuse, and illiteracy have no place in any civilised society.
Friends, we can do this.
Governments must make child friendly policies, and invest in education and young people.
Businesses must be more responsible and open to innovative partnerships.
Intergovernmental agencies must work together to accelerate action.
Global civil society must rise above business-as-usual and scattered agendas.
Faith leaders and institutions, and all of us must stand with our children.
We must be bold, we must be ambitious, and we must have the will. We must keep our promises.
Over fifty years ago, on the first day of my school I met a cobbler boy my age sitting at the school gate, polishing shoes. I asked my teachers these questions: "Why is he working outside? Why is he not coming to school with me?” My teachers had no answer. One day, I gathered the courage to ask the boys' father. He said: "Sir, I have never thought about it. We are just born to work.” This made me angry. It still makes me angry. I challenged it then, and I am challenging it today.
As a child, I had a vision of tomorrow. That cobbler boy was studying with me in my classroom. Now, that tomorrow has become TODAY. I am TODAY, and you are TODAY. TODAY it is time for every child to have the right to life, the right to freedom, the right to health, the right to education, the right to safety, the right to dignity, the right to equality, and the right to peace.
TODAY, beyond the darkness, I see the smiling faces of our children in the blinking stars. TODAY, in every wave of every ocean, I see our children playing and dancing. TODAY, in every plant, tree, and mountain, I see that little cobbler boy sitting with me in the classroom.
I want you to see and feel this TODAY inside you. My dear sisters and brothers, may I ask you to close your eyes and put your hand close to your heart for a moment?   Can you feel the child inside you? Now, listen to this child. I am sure you can!
Today, I see thousands of Mahatma Gandhis, Martin Luther Kings, andNelson Mandelas marching forward and calling on us. The boys and girls have joined. I have joined in. We ask you to join too.
Let us democratise knowledge.
Let us universalise justice.
Together, let us globalise compassion, for our children!
I call upon you in this room, and all across the world.
I call for a march from exploitation to education, from poverty to shared prosperity, a march from slavery to liberty, and a march from violence to peace.
 
Let us march from darkness to light. Let us march from mortality to divinity.
Let us march!

Courtesy: www.nobelprize.org/ 

શનિવાર, 13 જુલાઈ, 2013

પ્રાણ કિશન સિકંદ 
  (जन्म: 12 फरवरी 1920; मृत्यु: 12 जुलाई 2013)  
प्राण (जन्म: 12 फरवरी 1920; मृत्यु: 12 जुलाई 2013) हिन्दी फ़िल्मों के एक अभिनेता थे जो मुख्यतः अपनी खलनायक की भूमिका के लिए जाने जाते हैं। वो विभिन्न फ़िल्मफ़ेयर पुरस्कार तथा बंगाली फ़िल्म फ़िल्म जर्नलिस्ट्स असोसियेसन अवार्ड्स जीतने वाले भारतीय अभिनेता थे। उन्होंने हिन्दी सिनेमा में 1940 के दशक से 1990 के दशक तक दमदार खलनायक और नायक का अभिनय किया। उन्होंने 1940 से 1947 तक नायक के रूप में फ़िल्मों में अभिनय किया और खलनायक का अभिनया 1942 से 1991 तक जारी रखा। उन्होंने 1948 से 2007 तक सहायक अभिनेता की तर्ज पर भी कार्य किया।
अपने उर्वर अभिनय काल के दौरान उन्होंने 350 से अधिक फ़िल्मों में काम किया। उन्होंने खानदान (1942), पिलपिली साहेब (1954) और हलकू (1956) जैसी फ़िल्मों में मुख्य अभिनेता की भूमिका निभायी। उनका सर्वश्रेष्ठ अभिनय मधुमति (1958), जिस देश में गंगा बहती है (1960), उपकार (1967), शहीद (1965), आँसू बन गये फूल (1969), जॉनी मेरा नाम (1970), विक्टोरिया नम्बर २०३ (1972), बे-ईमान (1972), ज़ंजीर (1973), डॉन (1978) और दुनिया (1984) फ़िल्मों में माना जाता है।
प्राण ने अपने करियर के दौरान विभिन्न पुरस्कार और सम्मान अपने नाम किये। उन्होंने 1967, 1969 और 1972 में फ़िल्मफ़ेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पुरस्कार और 1997 में फिल्मफेयर लाइफटाइम एचीवमेंट अवार्ड जीता। उन्हें सन् 2000 में स्टारडस्ट द्वारा 'मिलेनियम के खलनायक' द्वारा पुरस्कृत किया गया। 2001 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया और भारतीय सिनेमा में य्प्गदान के लिए 2013 में दादा साहब फाल्के सम्मान से नवाजा गया। 2010 में, सीएनएन की सर्वोपरी 25 सर्वकालिक एशियाई अभिनेताओं (Top 25 Asian actors of all time) की सूची में चुना गया।
12 फरवरी 1920 को दिल्ली में पैदा हुये प्राण ने सैकड़ों फिल्मों में यादगार भूमिकाएं निभाई हैं. प्राण के पिता लाला केवल कृष्ण सिकंद एक सरकारी ठेकेदार थे, जो आम तौर पर सड़क और पुल का निर्माण करते थे. देहरादून के पास कलसी पुल उनका ही बनाया हुआ है. अपने काम के सिलसिले में इधर-उधर रहने वाले लाला केवल कृष्ण सिकंद के बेटे प्राण की शिक्षा कपूरथला, उन्नाव, मेरठ, देहरादून और रामपुर में हुई.
बतौर फोटोग्राफर लाहौर में अपना करियर शुरु करने वाले प्राण को 1940 में ‘यमला जट’ नामक फिल्म में पहली बार काम करने का अवसर मिला. उसके बाद तो प्राण ने फिर पलट कर नहीं देखा.
उन्होंने लगभग 400 फिल्मों में काम किया. एक तरफ उनके नाम ‘राम और श्याम’ के खलनायक की ऐसी तस्वीर रही है, जिससे लोगों ने परदे के बाहर भी घृणा शुरु कर दी थी, वहीं उनके नाम ‘उपकार’ के मंगल चाचा की भूमिका भी है, जिसे दर्शकों का बेइंतहा प्यार और सम्मान मिला. 1968 में उपकार, 1970 आँसू बन गये फूल और 1973 में प्राण को बेईमान फिल्म में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिये फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया. इसके बाद मिले सम्मान और अवार्ड की संख्या सैकड़ों में है.
1945 में शुक्ला से विवाहित प्राण भारत-पाकिस्तान बंटवारे के बाद बेटे अरविंद, सुनील और एक बेटी पिंकी के साथ मुंबई आ गये. आज की तारीख में उनके परिवार में 5 पोते-पोतियां और 2 पड़पोते भी शामिल हैं. खेलों के प्रति प्राण का प्रेम भी जगजाहिर है. 50 के दशक में उनकी अपनी फुटबॉल टीम ‘डायनॉमोस फुटबाल क्लब’ बहुचर्चित रहा है.
इस महान कलाकार ने 12 जुलाई 2013 को मुंबई के लीलावती अस्पताल में अंतिम सांसे ली।
 फ़िल्मफ़ेयर पुरस्कार
  • 1973 - फ़िल्मफ़ेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पुरस्कार - बेईमान
  • 1970 - फ़िल्मफ़ेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पुरस्कार - आँसू बन गये फूल
  • 1968 - फ़िल्मफ़ेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पुरस्कार - उपकार
वर्ष फ़िल्म
2002 तुम जियो हज़ार साल
1999 जय हिन्द
1998 बदमाश
1997 गुड़िया
1997 सलमा पे दिल गया है
1997 लव कुश
1996 तेरे मेरे सपने
1995 साजन की बाहों में
1994 भाग्यवान
1994 हम हैं बेमिसाल
1993 1942: अ लव स्टोरी
1993 गुरुदेव
1993 चन्द्रमुखी
1993 आजा मेरी जान
1992 इसी का नाम ज़िन्दगी
1992 इन्तेहा प्यार की
1992 माशूक
1991 सनम बेवफ़ा
1991 बंजारन
1991 लक्ष्मण रेखा
1990 रोटी की कीमत
1990 आज़ाद देश के गुलाम
1989 तूफान
1989 जादूगर
1989 दाता
1988 पाप की दुनिया
1988 गुनाहों का फ़ैसला
1988 मोहब्बत के दुश्मन
1988 शेरनी
1988 धर्मयुद्ध
1988 कसम
1988 औरत तेरी यही कहानी
1987 गोरा
1987 हिफ़ाज़त
1987 कुदरत का कानून
1987 ईमानदार
1987 मुकद्दर का फैसला
1986 धर्म अधिकारी
1986 लव एंड गॉड
1986 जीवा
1986 बेटी
1986 सिंहासन
1986 दिलवाला
1985 पाताल भैरवी
1985 कर्मयुद्ध
1985 माँ कसम
1985 बेवफ़ाई
1985 युद्ध
1985 होशियार
1985 सरफ़रोश
1984 हसीयत
1984 राज तिलक
1984 सोनी महिवाल
1984 लैला
1984 फ़रिश्ता
1984 इंसाफ कौन करेगा
1984 दुनिया
1984 राजा और राना
1984 मेरा फैसला
1984 जागीर
1984 शराबी
1983 फ़िल्म ही फ़िल्म
1983 नास्तिक
1983 वो जो हसीना
1983 अंधा कानून
1983 दौलत के दुश्मन
1983 सौतन
1983 नौकर बीवी का
1982 ताकत
1982 तकदीर का बादशाह
1982 जानवर
1982 जीओ और जीने दो
1981 खुदा कसम
1981 क्रोधी
1981 कालिया
1981 लेडीज़ टेलर
1981 खून का रिश्ता
1981 मान गये उस्ताद
1981 नसीब
1981 वक्त की दीवार
1980 ज़ालिम
1980 जल महल
1980 बॉम्बे 405 मील
1980 कर्ज़
1980 धन दौलत
1980 आप के दीवाने
1980 ज्वालामुखी
1980 दोस्ताना
1978 डॉन
1978 काला आदमी
1978 खून की पुकार
1978 अपना कानून
1978 दो मुसाफ़िर
1978 विश्वनाथ
1978 गंगा की सौगन्ध
1978 चोर हो तो ऐसा
1978 देश परदेस
1977 चक्कर पे चक्कर
1977 चाँदी सोना
1977 धर्मवीर
1977 हत्यारा
1977 अमर अकबर एन्थोनी
1976 दस नम्बरी
1976 शंकर दादा
1975 वारंट
1975 चोरी मेरा काम
1975 दो झूठ
1975 सन्यासी
1974 मज़बूर
1974 कसौटी
1973 ज़ंजीर
1973 जुगनू
1973 जोशीला
1973 बॉबी
1973 गद्दार
1972 यह गुलिस्ताँ हमारा
1972 परिचय
1972 विक्टोरिया नम्बर २०३
1972 जंगल में मंगल
1972 रूप तेरा मस्ताना
1972 एक बेचारा
1972 सज़ा
1972 बेईमान
1972 आन बान
1971 ज्वाला
1971 नया ज़माना
1971 जवान मोहब्बत
1970 हमजोली
1970 गोपी
1970 यादगार
1970 जॉनी मेरा नाम
1970 पूरब और पश्चिम
1970 भाई भाई
1969 अंजाना
1969 सच्चाई
1969 भाई बहन
1969 आँसू बन गये फूल
1968 ब्रह्मचारी
1968 साधू और शैतान
1968 आदमी
1967 मिलन
1967 उपकार
1967 एराउन्ड द वर्ल्ड
1967 पत्थर के सनम
1967 राम और श्याम
1966 दस लाख
1966 दो बदन
1966 लव इन टोक्यो
1966 सावन की घटा
1965 खानदान
1965 मेरे सनम
1965 गुमनाम
1965 शहीद
1964 दूर की आवाज़
1964 राजकुमार
1964 पूजा के फूल
1963 फिर वही दिल लाया हूँ
1963 मेरे महबूब
1963 दिल ही तो है
1962 हाफ टिकट
1962 दिल तेरा दीवाना
1962 झूला
1962 मनमौजी
1961 जब प्यार किसी से होता है
1960 जिस देश में गंगा बहती है
1960 छलिया
1960 माँ बाप
1960 महलों के ख़्वाब
1959 बेदर्द ज़माना क्या जाने
1959 प्यार की राहें
1958 मधुमती
1958 अमर दीप
1957 आशा
1957 झलक
1957 मिस्टर एक्स
1956 इंस्पेक्टर
1956 चोरी चोरी
1955 आज़ाद
1955 पहली झलक
1955 मुनीम जी
1955 कुंदन
1954 लकीरें
1954 बिरज बहू
1953 आह
1951 बहार
1951 अफ़साना
1950 शीश महल
1948 ज़िद्दी